LOTOS kompanija d.o.o., HR -10000 Zagreb, Zagrebačka avenija 104/D, tel. +385 / 98 984 2247
LOTOS HYMER:
  • odobrava korisniku KLUB PAKETA popust na cijenu dnevnog najma kampera, od 30% do 50%, ovisno o učestalosti iznajmljivanja,
  • popust se ne odnosi na cijenu dodatne opreme, jednokratnog servisa i obaveznog pologa,
  • KLUB PAKET se može koristiti u niskoj i srednjoj sezoni, u minimalnom trajanju najma od tri dana,
  • korištenje u visokoj sezoni odobrava se u izuzetnim slučajevima (posebno važna natjecanja i sl.).

Korisnik KLUB PAKETA:
  • stavlja link Lotos Hymer web stranice na web stranicu svoje organizacije,
  • ustupa Lotos Hymer-u na korištenje fotografije i filmove sa svojih putovanja kamperom,
  • korisnik KLUB PAKETA (ili najmanje jedan član organizacije) povezuje se sa Lotos Hymer Facebook profilom, ukoliko ima svoj profil.
Klub paket je sponzorski najam kampera 
za klubove, udruge i ostale neprofitne organizacije!
Klub Paket
Popust na cijenu najma kampera do
Uvjeti korištenja KLUB PAKETA
Ronilački Klub Novi
ENDERUHR